Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları;

 • Belediyemize gelen ve giden evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak.
 • Yürürlüğe giren ilgili yasa , yönetmelik,tüzük ve genelgelerin takibini yaparak resmi gazetede yayınlanan metinlerin Başkanlığımız birimlerine dağıtımını yapmak.
 • Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, ilgili yere iletilmek üzere kuryelere zimmet ile teslim etmek.
 • Basın İlan Kurumuna verilen ilanların takibini sağlamak.
 • Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını yaparak, encümen gündemini hazırlamak ve Belediye Encümenince alınan kararların yazım,yayım ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 • Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilen evrakların kaydını yaparak , meclis gündemini hazırlamak ve yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapmak.
 • Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 • İhale komisyonlarına ilişkin evrak akışını düzenlemek.
 • Saklanması gereken evrakları korumak ve arşiv hizmeti yapmak.
 • Nikah müracaatında bulunanların kayıtlarını ve işlemlerini yaparak nikah günü vermek , nikah akdini yapmak ve yapılan akitleri nüfus ve vatandaşlık işlerine bildirmek.
 • Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek.
 • 4892 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen mailleri ilgili birimlere yönlendirmek , izlemek ve sonuçlandırmak.
 • BİMER(Başkanlık İletişim Merkezi) kanalıyla gelen mailleri ilgili birimlere yönlendirmek, izlemek ve sonuçlandırmak.
Müdürlüklerimiz
Mali Hizmet Müdürlüğü

Mali Hizmet Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

E-Belediye Sistemi E-Belediye Sistemi E-İmar Online Ödeme Kent Rehberi Sosyal Medya'da Biz