Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları;

 • Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerine; günlük, aylık ve Km sınırına göre genel kaporta-boya görünümü, motor, yürüyen aksam, yağlama ve elektronik ile ilgili bütün periyodik bakımların ve onarımlarının yapılması.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini yapmak.
 • Belediye hizmet binalarının, Atölyelerin, Park ve Bahçelerin elektrik bakım ve onarımını yapmak.
 • Trafik tabela yapımı, takılması, tamiratı ve bakımını yapmak.
 • Çilimli Belediye birimlerinin marangozhane ihtiyaçlarını karşılayıp tamirat ve bakımını yapmak.
 • Belediye hizmet araçlarının trafik tescil ve zorunlu sigorta işlemlerini yaptırmak ve takip etmek.
 • Belediyemize ait akaryakıtla çalışan tüm ekipmanların akaryakıt ikmalini sağlamak.
 • Tamirhane Birimi Sorumlusu’nun Görevleri;
 • Belediyeye bağlı hizmet araçlarının her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.
 • Kendi emrine verilen personelin branşına göre görev dağılımını yapmak. Bakım ve onarımların yürütülmesini ve araçların zamanında teslim edilmesini sağlamak.
 • Bakım ve onarım yapılacak araçların parça ve malzeme ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak.
 • Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlamak.
 • Makine ve Araç Parkı Birimi Sorumlusu’nun Görevleri;
 • Kendi emrine verilen personelin branşına göre görev dağılımını yapmak.
 • Belediyeye bağlı araç ve iş makinalarının birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresini sağlamak.
 • Diğer resmi kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda araç ve iş makinalarını yönlendirmek.
 • Belediye araç parkında bulunmayan iş makinalarını gerektiğinde diğer kurumlardan temin etmek.
 • Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması için Tamirhaneye yönlendirmek.
 • Elektrik Destek Birimi Sorumlusu’nun Görevleri;
 • Belediyeye ait bütün hizmet binalarının, atölyelerin, park ve bahçelerin elektrik bakım onarım işleriyle ilgili planlama yapmak.
 • Belediyemize ait elektrik abone işlemlerinin takibini yapmak.
 • Telsiz Genel Müdürlüğü’ne yapılan bildirimler ve yazışmaları takip etmek.
 • Birimlerde kullanılan elektronik cihazların (telefon santrali, telefon makinesi, hesap makinesi, fax, ses cihazları vs.) bakım ve onarımlarının takip yapmak.
 • Tüm resmi törenlerde, kutlama programlarında, bayramlarda, temel atma, açılış, panel, konferans gibi programlarda ses tesisatının kurulmasını takip etmek.
 • Belediyeye ait tüm birimlerde bulunan telefon, bilgisayar ve anten hatlarında meydana gelen arızalarla ilgili olarak üst yönetime bilgi vermek ve arızaları gidermek.
 • Tabela ve Marangozhane Birimi Sorumlusu’nun Görevleri;
 • Çilimli içi ve çevresinde gerek görülen yerlere direği ile birlikte tabela takmak ve kontrollerinin yapılarak tamir ve bakımlarını da yapmak.
 • Sokak tabelalarını yapmak ve yerlerine takmak.
 • Cadde ve sokakların belirlenmiş noktalarına yaya ve yol çizgisi çizmek.
 • Cadde ve sokakların belirlenmiş noktalarına hız kesici takmak ve bakım onarımını yapmak.
 • Belediye sınırları içinde olan parklar ve oturma yerlerinin bakım ve onarımını yapmak.
 • Belediyemiz birimlerinin marangozhane ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bakım onarımını yapmak.
 • Yakıt İkmal Birimi Sorumlusu’nun Görevleri;
 • Belediyeye ait tüm araç ve iş makinalarının yakıt ikmalini sağlamak.
 • Yakıt ikmalinden sonra yakıt fişlerini teslim almak.
 • Teslim alınan yakıt fişlerinin kayıtlarını tutmak ve daha sonra akaryakıt hak edişlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şefliği’ne teslim etmek.
Müdürlüklerimiz
Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmet Müdürlüğü

Mali Hizmet Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

E-Belediye Sistemi E-Belediye Sistemi E-İmar Online Ödeme Kent Rehberi Sosyal Medya'da Biz