Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları;

 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
 • Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen konuların verimli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak,
 • Müdürlük personelinin görev tarifindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini 3 ayı geçmeyen dönemle kontrol eder ve gerekli tedbirleri alır.
 • Müdürlük personelinin devam ve devamsızlığından sorumludur.
 • Müdürlük personelinin bilgi ve becerisinden en iyi şekilde faydalanmayı sağlamak
 • Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.
 • Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar.
 • Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak,
 • İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının bakımını sağlamak,
 • Yeni yapılacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama hatlarının alanlarının belirlenerek plan ve projelerinin hazırlanıp, ihale edilen işlerin gerekli kontrollerden geçirilerek neticelenmesini sağlamak.
 • Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik etmek.
 • Hizmetlerin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç gördüğünde yeni alt birimlerin kurulmasını, başkanlık onayına sunmak, onay alındığı takdirde alt birimlerin kuruluşunu sağlamak oluşan alt birimin görev ve sorumluluk alanlarını tespit etmek,
 • Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,
 • Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.
 • İdare ile irtibatlı çalışmak.
Müdürlüklerimiz
Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmet Müdürlüğü

Mali Hizmet Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

E-Belediye Sistemi E-Belediye Sistemi E-İmar Online Ödeme Kent Rehberi Sosyal Medya'da Biz