İşyeri Açma Ruhsatı

İşyeri Açma Ruhsatı

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları için gerekli belgeler konusunda ilgilisi bilgilendirilir, bu belgeler ile ilgilisinin müracaat başvurusu alınabilir.

Mevcut müracaatın durumu hakkında bilgi verilebilir, ruhsat müracaatında gerekli belgelerin temini ile ilgili bilgi verilir. Mesul Müdürlük Belgesi için ön bilginin verilmesi ve başvurunun kabulü yapılır.

Umuma Açık Müesseseler Ruhsat Müracaatında İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 2. Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 3. Vergi Levhası
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 6. Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Ustalık Belgesi (Lokanta, Pastane, Berber, vb. işyerleri )
 8. Konut Bölgesinde Oturanlar İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli Muvaffakatname
 9. Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
 10. Adli Sicil Belgesi
 11. Sağlık Raporu
 12. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerin ödendi makbuzunun fotokopisi.
 13. Mal Sahibi İse Emlak Vergisi Ödendi Makbuzunun Fotokopisi.
 14. Emlak Beyanı (Belediyeden alınacak).
 15. Kiracı ise Kira Kontratı
 16. İskân Belgesi(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 17. Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 18. Tapu Fotokopisi3 Adet Fotoğraf

***  YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.   ***

Sıhhi Müesseseler Ruhsat Müracaatında İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 2. Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 3. Vergi Levhası
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 6. Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Ustalık Belgesi (Lokanta, Pastane, Berber, vb.)
 8. Konut Bölgesinde Oturanlar İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli Muvaffakatname
 9. Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
 10. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerinödendi makbuzunun fotokopisi.
 11. Mal Sahibi İse Emlak Vergisi Ödendi Makbuzunun Fotokopisi.
 12. Emlak Beyanı (Belediyeden alınacak).
 13. Kiracı ise Kira Kontratı
 14. İskân Belgesi(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 15. Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 16. Tapu Fotokopisi
 17. 3 Adet Fotoğraf

***  YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.   ***

Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat Müracaatında İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 2. Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 3. Vergi Levhası
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı
 6. Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Konut bölgesinde oturanlar için apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli  Muvaffakatname
 8. Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi
 9. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerin ödendi makbuzunun fotokopisi.
 10. Mal sahibi ise Emlak vergisi ödendi makbuzunun fotokopisi.
 11. Emlak Beyanı(Belediyeden alınacak)
 12. Kiracı ise Kira Kontratı
 13. İskân Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 14. Etüd Proje Müdürlüğü’nden Adres Teyidi
 15. Tapu Fotokopisi
 16. Şahıs ise 3 Adet Fotoğraf.
 17. İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.

*** YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR. ***

E-Belediye Sistemi E-Belediye Sistemi E-İmar Online Ödeme Kent Rehberi Sosyal Medya'da Biz