Duyuru

19/04/2023 tarihli Encümen Kararı ile onaylanan Yeşil Mahalle 123 ada 4 parsel sayılı taşınmaza
dair düzenleme (parselasyon) haritası ve eki listeleri.

E-Belediye Sistemi E-Belediye Sistemi E-İmar Online Ödeme Kent Rehberi Sosyal Medya'da Biz