Duyuru

19/04/2023 tarihli Encümen Kararı ile onaylanan Yeşil Mahalle 123 ada 4 parsel sayılı taşınmaza
dair düzenleme (parselasyon) haritası ve eki listeleri.

# Dosya Adı İndir
Ek1.pdf Ek1.pdf
Duyuru
Ek1.pdf
Ek2.pdf Ek2.pdf
Duyuru
Ek2.pdf

Çilimli'de Bugün
Şu An 14
kapalı
2 Mart 2024 Cumartesi