Ekonomik Durum

İlçemiz, ekonomik açıdan yurdumuzun gelişmeye müsait ender ilçelerinden birisidir.

Tarım ve hayvancılık yönünden hızlı ve bilinçli bir gelişme gösteren ilçemiz, sanayileşme yönünden de önemli atılımlar içerisindedir. İlçe nüfusunun % 15’i tarımla uğraşmaktadır. İlçemiz arazilerinin %86’sı ekilebilir arazi, %2’si çayır ve mera, %6’sı ormanlık arazi, %3’ü elverişsiz arazi, % 3’ünü de iskân alanı oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin 35.250 hektarlık alanına fındık, 17.600 hektarlık alanına mısır, 250 hektarlık alanına buğday, 700 hektarlık alanına çeltik, 170 hektarlık alanına çeşitli sebzeler ve 880 hektarlık alanına da diğer tarım ürünleri ekilmektedir.

İlçe dâhilinde genellikle büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu da ticari amaçlı olmayıp mera hayvancılığı ve aile işletmesi şeklindedir. Büyük işletme diyebileceğimiz işletmelerde toplam 1391 büyük başla süt sığırcılığı yapılmaktadır.

İlçede orman varlığının zengin olduğu, Orman seyrekleştirme kesimi uygulamaları yapıldığında topraksız ve dar gelirli ailelere geçim kaynağı ve iş sahası olduğu görülmektedir. İlçemizde Orman İşletme şefliği bulunmamakta, bölge olarak Gümüşova Melen Orman İşletme şefliğine bağlıdır. İlçemiz köylerinin yakacak ve yapacak ihtiyaçları bu şeflikce karşılanmaktadır.

İlçede Fındık Tarım Satış Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi ve 3 adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olmak üzere (5) adet kooperatif kuruluşu, T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır. Malmüdürlüğüne kayıtlı 592 vergi mükellefi bulunmaktadır.

Çilimli'de Bugün
Şu An 22
kapalı
21 Eylül 2023 Perşembe