Gelir Tarifeleri

Vergi Resim ve Harçlar

Madde 1 – İlan Reklam Verisi ALT ÜST TUTARI
a) Dükkân, ticari, zirai ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve reklamların m²’sinden yıllık olarak 20,00 100,00 30,00
b) Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan, yazılan ilan ve reklamların beher m²’sinden yıllık olarak 8,00 40,00 10,00
c) Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan vs. reklam. M²’sinden haftalık 2,00 10,00 3,00
d) Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher m²’sinden yıllık olarak 30,00 150,00 40,00
e) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan ilan, broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb. her bir adedi için 0,01 0,25 0,10
f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb.’nin beher m²’sinden günlük olarak 0,02 0,50 0,10
NOT: İlan Reklam Vergisi Tahakkukları; Mayıs ve Kasım son ödeme tarihli iki eşit taksit olarak alınır.
Madde 2 – Eğlence Vergisi ALT ÜST TUTARI
a) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük)      
  a.01 – Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing vb;      
     a.01.1 – 50 m²’ye kadar 5,00 100,00 5,00
     a.01.2 – 50 – 150 m²’ye kadar 5,00 100,00 5,00
     a.01.3 – 151 – 300 m²’ye kadar 5,00 100,00 5,00
     a.01.4 – 301 m²’den yukarı 5,00 100,00 5,00
     a.01.5 – 4 yıldızlı otelde 5,00 100,00 5,00
     a.01.6 – 5 yıldızlı otelde 5,00 100,00 5,00
  a.02 – Bilardo ve masa futbolu salonları vb;      
     a.02.1 – 25 m²’ye kadar 5,00 100,00 5,00
     a.02.2 – 26 – 50 m²’ arası 5,00 100,00 5,00
     a.02.3 – 51 – 100 m²’ arası 5,00 100,00 5,00
     a.02.4 – 101 – 200 m²’ arası 5,00 100,00 5,00
     a.02.5 – 201 m²’den yukarı 5,00 100,00 5,00
b) Biletle girilen yerler (Yüzde %)      
     b.01 – Yerli film gösterimlerinden     0,10
     b.02 – Yabancı film gösterimlerinde     0,10
     b.03 – Spor Müsabakaları, at yarışları ve konserlerden     0,10
     b.04 – Sirkler, Lunaparklar, çalgılı bahçeler vb.     0,20
c) Müşterek Bahisler     5,00
NOT: Her aya ait vergi müteakip ayının 20. günü akşamı mesai bitimine kadar Belediye ilgili servisine yatırılır, aksi takdirde yasal gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Madde 3 – Çevre Temizlik Vergisi ALT ÜST TUTARI
a) Mahalleler; 1.Derece 7.Derece 5.Derece
b) Mücavir Alan ve Köyler; 1.Derece 7.Derece 5.Derece
c) Meskenlerden Alınan (m³ başına)     Belirlenecek
Madde 4 – İşgal Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Yol, meydan, pazar, vb. gibi umuma ait yerlerden herhangi bir maksatla işgalinde m²’sinden günlük 0,50 2,50 1,00
b) Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları      
  b.01 – Satışı yapılan küçük baş hayvan için 0,50 2,50 1,00
  b.02 – Satışı yapılan büyük baş hayvan için 1,00 5,00 1,00
c) Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için Belediyemizce ayrılmış alanların işgalinde beher saat başına;      
  c.01 – Her taşıttan her saat için 0,25 1,25 0,50
  c.02 – Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,25 2,50 1,00
Madde 5 – Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Tartı ağırlıklarının her birinden;     1,50
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden;     1,50
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin her birinden;     3,00
d) El terazilerinden;     6,00
e) Normal masa terazilerinden;     9,00
f) Otomatik (İbreli) terazilerden;     12,00
g) Elektronik terazilerden;     15,00
h) Kantar ve basküllerden;     25,00
Madde 6 – Kayıt Suret Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Her sayfa başına     0,50
b) Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden     5,00
Madde 7 – İmar Mevzuatı Gereği Alınan Harçlar ALT ÜST TUTARI
a) Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden      
  a.01 – Ticarethane     0,10
  a.02 – Konut     0,07
b) İfraz ve tevhit harcı      
  b.01 – Ticarethane     0,10
  b.02 – Konut     0,07
c) Plan ve proje tasdik harcı      
  c.01 – Ticarethane     0,10
  c.02 – Konut     0,07
d) Zemin açma izni ve Toprak hafriyat harcı      
  d.01 – Toprak (beher m³ için)      
     d.01.1 – Ticarethane     0,27
     d.01.2 – Konut     0,22
  d.02 – Kanal ( beher m² için)      
     d.02.1 – Ticarethane     1,00
     d.02.2 – Konut     0,80
e) Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m² için)      
  e.01 – Ticarethane     0,09
  e.02 – Konut     0,07
 Madde 8 – Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Muayene ruhsat ve rapor harcı     13,00
Madde 9 – Sağlık Belgesi Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Sağlık belgesi harcı     2,25
Madde 10 – Bina İnşaat Harcı ALT ÜST TUTARI
a) İnşaat Alanı (Konut için)      
  a.01 – 100 m²’ye kadar     0,65
  a.02 – 101 – 120 m² ‘ye kadar     1,35
  a.03 – 121 – 150 m² ‘ye kadar     1,90
  a.04 – 151 – 200 m² ‘ye kadar     2,50
  a.05 – 200 m² ‘den yukarı     3,00
b) İnşaat Alanı (İşyeri için)      
  b.01 – 25 m²’ye kadar     2,50
  b.02 – 26 – 50 m²’ arası     3,75
  b.03 – 51 – 100 m²’ arası     5,00
  b.04 – 100 m²’den yukarı     6,00
Madde 11 – İşyeri Açma İzin Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü işyerinin m²’sinden;      
  a.01 – 25 m²’ye kadar     1,00
  a.02 – 26 – 100 m² arası     1,00
  a.02 – 101 – 250 m² arası     1,00
  a.02 – 251 – 500 m² arası     1,00
  a.02 – 501 m²’den yukarı     1,00
Madde 12 – Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı ALT ÜST TUTARI
a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü işyerinin m²’sinden yıllık olarak;      
  a.01 – 25 m²’ye kadar 20,00 800,00 20,00
  a.02 – 26 – 100 m² arası 20,00 800,00 20,00
  a.02 – 101 – 250 m² arası 20,00 800,00 20,00
  a.02 – 251 – 500 m² arası 20,00 800,00 20,00
  a.02 – 500 m²’den yukarı 20,00 800,00 20,00

Ücretler
Su İşleriyle İlgili Ücretler Tarifeler

Madde 13 – Su Tarifeleri (TL) (KDV DÂHİL) KONUT TİCARETHANE FABRİKA
  a.01 – Su Tarifesi      
     Abone 50,00 65,00 1.250,00
     Numara 5,00 5,00 100,00
     Tesisat 20,00 25,00 100,00
     Malzeme 55,00 55,00 300,00
     Depozit 20,00 25,00 250,00
     Toplam 150,00 175,00 2.000,00
  a.02 – Kira Sözleşmesi ile Su Abonesi Yapılmasına İlişkin Depozito Bedeli TUTARI
     Meskenlerde 250,00
     Ticarethanelerde 300,00
  a.03 – Şantiye Abonelikleri Depozito Bedeli TUTARI
     Şantiye Abonesi 150,00
     Fabrika Şantiye Abonesi 2.000,00
  a.04 – Belediye Sınırları  (KDV.Hariç)
     Su Mesken Ticarethane Fabrika Şantiye Fab. Şant. Resmi Daire
     1m3 1,50 2,30 7,00 3,50 10,00 2,25
  a.05 – Köy Aboneleri (KDV. Hariç)
     Su Mesken Ticarethane Fabrika Şantiye Fab. Şant. Resmi Daire
     1m3 2,30 3,50 7,00 3,50 10,00 2,25
 
  a.06 – Su Açma Kapama Ücreti 15,00
  a.07 – Meskenlerde 2 aylık dönem için, 50 ton su tüketiminden fazlası için su m³ bedeli % 50 zamlı uygulanır.
  a.08- Su Nakliye Ücretleri TUTARI
     1 Depo Su Nakliyesi  
     Şehir içi 30,00
     Şehir Dışı 60,00
  a.9 – Su Hizmetleri İle İlgili Cezalar (KDV DAHİL) TUTARI
     a.01 – Abonesi ve sayacı olup her ne şekilde olursa olsun kaçak kullanım 1.000,00
     a.02 – Sayaçsız, Abonesiz olmayan kaçak kullanım 3.000,00
     a.03 – Sayaçlı, Abonesi olmayan kaçak kullanım 1.500,00
     a.04 – Mühürlenmiş sayacın mührünü koparma 3.000,00
     a.05 – Su kapama aparatı tahrip bedeli 250,00

Engelli İndirimi

Su Tarifeleri İndirimi İNDİRİM ORANI
  a.01- Birinci Derece Engelli İndirimi: Çalışma gücünün %80 ve fazlası %50
  a.02- İkinci Derece Engelli İndirimi: Çalışma gücünün %60-80 arası %40
  a.03- Üçüncü Derece Engelli İndirimi: Çalışma gücünün %40-60 arası %30
  a.04- Fiili ehliyetleri mahkeme kararıyla kaldırılmış veya sınırlandırılmış olan ergin kişiler ile velayet altında bulunmayan küçüklerin kendilerini ve mallarını gözetmek ve yönetmek amacıyla mahkemece atanan yasal temsilciler(vasiler), engelli ile aynı evde oturduklarını belgelemek kaydıyla kullandıkları abonede yukarıda belirtilen engel oranına göre ENGELLİ İNDİRİMİNDEN faydalanırlar.  
  a.05- Engelli indiriminden faydalanan aboneler her yıl yaşadıklarına dair belge getirmeleri koşulu ile yukarıda belirlenen engel oranlarına göre su indiriminden faydalanırlar.  

Şehit – Gazi İndirimi

Su Tarifeleri İndirimi İNDİRİM ORANI
  a.01- Şehit olanların ailelerinin; eşleri, anne, baba ve 18 yaşına gelmemiş çocuklarına %50
  a.02- Muharip Gaziler Derneğine kayıtlı İstiklal Savaşı, Kore Savaşı Gazileri ile Kıbrıs Harekatına bizzat katıldıklarına dair ve her yıl yaşadıklarını gösterir belge getirmeleri şartı ile, %50

65 Yaş Üzeri İndirimi

Su Tarifeleri İndirimi İNDİRİM ORANI
  a.01- 01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan” 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” 2. madde( a ) bendinde yazılı ” 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanununun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamını memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandaşların her yıl yaşadıklarına dair belge getirmeleri koşulu ile, %50

İmar – Fen İşleri Harç ve Ücretleri

Madde 14 – İmar – Fen İşleri Harç ve Ücretleri (KDV DAHİL) KONUT KONUT – İŞYERİ SANAYİ
  a.1 – İnşaat İşgaliye Harcı      
     a.01 – 1 Katlı Yapılarda 40 gün için 1 m² 0,25 0,50
     a.02 – 2 Katlı Yapılarda 70 gün için 1 m² 0,25 0,50 1,50
     a.03 – 3 Katlı Yapılarda 100 gün için 1 m² 0,25 0,50
     a.04 – 4 Katlı Yapılarda 130 gün için 1 m² 0,25 0,50
  b.1 – Aplikasyon Harcı TUTAR
     b.01 – Konut 1 m² 0,50
     b.02 – Konut – İşyeri 1 m² 1,00
     b.03 – Sanayi 1,50
  c.1 – İmar Tadilat Dosya Harcı TUTAR
     Her bir dosya için 150,00
  d.1 – Kat İrtifakı (Kat Mülkiyeti) Proje Tasdik Ücreti TUTAR
     d.01 – Konut (Her Bağımsız Bölüm İçin)  
      d.01 – 1 – 100 m²’ye kadar olanlardan 75,00
      d.02 – 101 – 150 m²’ arası olanlardan 100,00
      d.03 – 150 m²’ ve yukarı olanlardan 150,00
  d.02 – Ticarethane (Her Bağımsız Bölüm İçin)
     d.02 – 1 – 25 m²’ye kadar olanlardan 125,00
     d.02 – 2 – 26 – 50 m²’ arası olanlardan 150,00
     d.02 – 3 – 51 – 100 m²’ arası olanlardan 225,00
     d.02 – 4 – 101 m²’ ve yukarısı olanlardan 250,00
  e.1 – İmar Durum Harcı  
     e.01 – Konut 75,00
     e.02 – Konut – İşyeri 100,00
     e.03 – Sanayi 20,00
  f.1 – Ekspertiz Rapor Harcı (Her Blok İçin)  
     f.01 – Konut 50,00
     f.02 – Konut – İşyeri 75,00
     f.03 – Sanayi 200,00
  g.1 – İmarla İlgili Diğer Ücretler  
     g.01 – Asansör Teknik Kontrol Ücreti (Her Asansör İçin) 100,00
     g.02 – Zemin Etüd Keşif ve Onay Ücreti (Her Parsel İçin) 30,00
     g.03 – Ruhsat Onay Ücreti (Aslının Aynıdır) 5,00
     g.04 – Vaziyet Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin) 15,00
     g.05- Aplikasyon Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin)  
          g.05.01- Konut 25,00
          g.05.02- İşyeri 50,00
          g.05.03- Sanayi 250,00
     g.06- Temel Üstü Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin) 15,00
     g.07 – Bağımsız Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin) 15,00
     g.08 – İskan Belgesi Onay Ücreti (Her Bağımsız Bölüm İçin)  
          g.08.01- Konut 25,00
          g.08.02- İşyeri 100,00
          g.08.03- Sanayi 250,00
     g.09 – Yıkım Ruhsatı Ücreti (m² başına) 2,00
     g.10 – İnşaat Ruhsat Tanzimi (Ruhsat Yenileme, Yapı Denetim, Müteahhit, Şantiye Şefi, Fenni Mesul vb. her türlü Değişiklikler) (Her Blok İçin)  
          g.10.01- Konut 100,00
          g.10.02- İşyeri 200,00
          g.10.03- Sanayi 250,00
     g.11 – İş Deneyim Belgesi Ücreti (m² başına) 0,15
     g.12 – Isı Yalıtım Vize Onay Ücreti (blok başına) 200,00
     h.1 – Fen İşleri İle İlgili Ücretler  
          h.01 – Kaldırım Onarım Ücretleri (m² başına)  
               a – Malzemeleri sökülebilir nitelikteki parke yollar 100,00
               b – Malzemesiz sökülebilir nitelikteki parke yolar 50,00
               c – Beton ve asfalt yollar 150,00
          h.02 – İş Makinaları Kiralama Saat Ücreti  
               a – Greyder 130,00
               b – Kepçe 100,00
               c – Traktör (Belediye Sınırları) 50,00
               d – Damperli Kamyon (Belediye Sınırları) 100,00
               e – Damperli Kamyon (Belediye Sınırları Dışına Gönderilmesi halinde km başı) 3,00
          h.03 – Ağaç Kesme (Çapına Göre)  
               a – 0 – 35 cm 200,00
               b – 35 – 50 cm 220,00
               c – 51 – 70 cm 240,00
               d – 71 – 100 cm 270,00
               e – 101 cm üzeri 300,00
          h.04 – Hafriyat Döküm Ücretleri  
               a – Döküm Alanına Getirilen Hafriyatlar İçin (m³ başına) 2,00
               b- Döküm Alanı Dışına Dökülen Hafriyatlar için (m3 başına) 5,00
               c – Şahısların veya Kurumların ( TEDAŞ, TELEKOM, DOĞALGAZ vb.) ilçe içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan hafriyatın yüklenmesi talepte bulunanlarca yapılması ve hafriyatın Belediyenin göstereceği alana Belediyece taşınması halinde “Nakliye Ücreti” Her bir sefer için, 150,00
               d – Kazıdan çıkan hafriyatın yükleme işinin Belediyece yapılması durumunda, Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır.  

Zabıta – Temizlik Hizmetleri Ücretleri

Madde 15 – Zabıta – Temizlik Hizmetleri Ücretleri(KDV DAHİL) TUTAR
  a.1 – Vidanjör Ücretleri  
     a.01 – Şehir İçi 50,00
     a.02 – Söğütlü- Sarımeşe- Tepeköy 80,00
     a.03 – İlçemize Bağlı Köyler 120,00
     a.04 – İlçe Sınırları Dışı Köyler 250,00
     a.05 – Fabrikalar 200,00
  b.1 – İşyeri Açma Ruhsat Harcı  
     b.01 – Ruhsat Harcı  
          a. – Fabrika 800,00
          b. – İşyeri 30,00
  c.1 – Et Nakliye Ücreti TUTAR
     c.01 – 1 Kg et için Nakliye 0,10
  d.1 – Reklam Tahsis Ücretleri: Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içindeki (İmar ve Şehircilik, Zabıta ve Mali Hizmetler Müdürlük Hizmetlerinin Onayı alındıktan sonra) yer ve alanlardan alınacak olan Reklam Tesisi ve Tahsis Ücreti; (Aşağıda Reklam Tesis ve Tahsis Ücretleri haricinde ayrıca gelir tarifemizde yer alan nispetler oranında ilan)  
     d.01 – Belediyemiz bünyesindeki bilboard ve benzeri panolar üzerine yapıştırılacak ilan Reklamlarının her m² den haftalık yer tahsis ücreti 100,00
     d.02 – Reklam, Tanıtım ve Satış Stant ve Organizasyonları;  
          d.02.1 – Geçici reklam stantları için yer tahsis ücreti (Günlük) 100,00
          d.02.2 – Reklam, tanıtım ve satış amaçlı yapılacak 50 m²’ye kadar organizasyonlardan 100,00
     d.03 – Mülkiyeti Belediyemize ait alanlara konulacak her türlü 250,00
     d.04 – Elektrikli Bilgisayar Sistemi ile çalışan Megalight – Megavizyon ilan ve reklamların beher m²’sinden aylık olarak İZİN BELGESİ ücreti; 200,00
     d.05 – Otobüs içerisinde ve Belediye’ye ait kapalı alanlarda bulunan LCD ekranların her bir adedinden aylık; 200,00
     d.06 – Otobüs giydirme ile yapılan ilan ve reklamların her bir adedinden aylık; 250,00
     d.07 – Motorlu taşıt araçlarının dışında yer alan LOGO ücreti; 150,00
     d.08 – Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan vs. her reklam için tek sefer (15 gün süre ile) 100,00
     d.09 – Otobüslerin arka cephelerinde yapılan ilan ve reklamlardan aylık; 80,00
     d.10 – Vasıta veya yaya olarak yapılacak olan sesli ve görüntülü reklamlar için (Günlük) 100,00
  e.1 – Mesul Müdürlük Belgesi Ücreti  
     e.1.01 – Ayni firma için ilk sefer 100,00
     e.1.02 – Aynı firma için yıllık vize 50,00
  e.2 – Canlı müzik izin belgesi (Yıllık) 250,00
  e.3 – Seyyar Satıcı Depolama/Taşıma Ücretleri;  
     e.3.01 – Günlük depo ücreti 20,00
     e.3.02 – İşçi taşıma (Hammaliye) Ücreti 50,00
     e.3.03 – Araç taşıma ücreti 50,00
  e.4 – Ruhsat Kayıp/Yenileme Ücreti 100,00
  f.1 – İtfaiye Ruhsat ve Denetim Ücreti; Akaryakıt ve LPG istasyonları, Özel Eğitim Kurumları, Dershane, Etüt Merkezi, Sürücü Kursları ve Yurtlar, Av Bayileri, LPG Tüpü Satış Depolama yerleri, Özel Sağlık Merkezleri, Katı Atık Geri Dönüşüm Depolama Tesisleri, Otel, Pansiyon ve Konaklama yerleri, Düğün Salonu, Eğlence Yerleri ve Spor Tesisleri, Kapalı ve Açık Otoparklar her yıl denetime tabii olup ilgili bedellerin % 50’si uygulanacaktır.  
  f.1 – Kapalı Alan  
     f.01. 1 – 1 – 50 m² arası 25,00
     f.01. 2 – 1 – 100 m² arası 35,00
     f.01. 3 – 1 – 250 m² arası 50,00
     f.01. 4 – 1 – 500 m² arası 100,00
     f.01. 5 – 500 m² üzeri her m² için 1,75
  f.2 – Açık Alan  
     f.02. 1  – 1 – 50 m² arası 20,00
     f.02. 2  – 1 – 100 m² arası 30,00
     f.02. 3  – 1 – 250 m² arası 40,00
     f.02. 4  – 1 – 500 m² arası 90,00
     f.02. 5  – 500 m² üzeri her m² için 1,50
Not: Yanıcı ve Tehlikeli Madde depolayan işletmelerden mevcut ücrete ilaveten “Açık Alan Ücretleri” nin 2 katı uygulanır.  
  g.1 – Ticari Taksi ücretleri  
     g.01 – Özel Çalışma Ruhsat/ Vize Ücreti (Yıllık) 200,00
     g.02 – Devir Ücreti 12.000,00
     g.03 – Plaka Ücreti (T Plaka Ticari Taksi Çalışma ve Devir Yönetmeliği kapsamında yapılacak ihale)  
     g.04 – Yer Tahsis Bedeli (Yıllık) 200,00
  h.1 – Kanal Açma Ücretleri  
     h.01 – Şehir İçi 100,00
     h.02 – Söğütlü- Sarımeşe- Tepeköy 150,00
     h.03 – İlçemize Bağlı Köyler 250,00
     h.04 – İlçe Sınırları Dışı Köyler 300,00

Ulaştırma Hizmetleri Ücret Tarifeleri

Otobüs Ücret Tarifesi (Kdv Dahil)

1 Adet Bilet TUTAR
TAM 3,50
YARIM 2,50
Öğrenci Abonman 75,00
Sivil Abonman 115,00
Kart- PVC 0,50
1 Adet Şehir içi Bilet (KDV DÂHİL) 1,50
1 Adet Şehir içi Yarım Bilet (KDV DÂHİL) 1,00
Öğrenci Abonman 25,00
Sivil Abonman 50,00

Otobüs – Minibüs Kira Ücret Tarifesi (Kdv Dahil)

  OTOBÜS MİNİBÜS
Belediye Sınırları 100,00 80,00
Yakın İlçeler 150,00 130,00
Akçakoca- Yığılca 250,00 200,00

Kira Tarifeleri (Kdv Dahil)

a) 2017 Yılı Kira Bedellerine 2018 yılında %10 zam yapılarak uygulanacaktır.
b) Pazaryeri Depozito Bedelleri: (1mt) TUTAR
     1- A/14 -B/10 -C/7 -C/9 -D/8- D/10-D/11 nolu işyerleri 2.100,00
     2- A/1-A/9-A/13- B/1-B/6-C/1-D/1-D/9 nolu işyerleri 1.700,00
     3- A/2- D/2 nolu işyerleri 1.200,00
     4- C/2- C/6 arası, C/8 – D/3/D/7 arası işyerleri 1.000,00
     5- A/3-A/8 arası, A/10- A/12 arası, B/2-B/5 arası, B/7- B/9 arası işyerleri 850,00

Evsel Katı Atık Tarifesi (Kdv Hariç)

TÜRÜ TUTAR
  a.01- Meskenler ( Aylık ) 4,25
  a.02- Eğitim Kurumları ( Öğrenci Kapasitesi – Yıllık) (Okul, Dershane, Kurs, Etüt Merkezi vb.) TUTAR
     1-19 Öğrenci 500,00
     20-49 Öğrenci 550,00
     50-99 Öğrenci 600,00
     100-249 Öğrenci 650,00
     250-499 Öğrenci 700,00
     500 ve üzeri Öğrenci 750,00
  a.03- Konaklama tesisleri (Yatak Kapasitesi- Yıllık) (Okul, Pansiyon, Yurt, Misafirhane, Dinlenme Tesisleri vb)  
     1-19 Yatak 500,00
     20-49 Yatak 550,00
     50-149 Yatak 600,00
     150-299 Yatak 650,00
     300-500 Yatak 700,00
     501 ve üzeri Yatak 750,00
  a.04- Sağlık Tesisleri (Yatak Kapasitesi – Yıllık) (Hastane, Poliklinik, Sağlık Kabini ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri)  
     1-19 Yatak 500,00
     20- 49 Yatak 550,00
     50-149 Yatak 600,00
     150-299 Yatak 650,00
     300-500 Yatak 700,00
     501 ve üzeri Yatak 750,00
  a.05- Sinema, Tiyatro vb. Tesisler(Koltuk Kapasitesi- Yıllık  
     1- 99 Koltuk 200,00
     100-249 Koltuk 250,00
     250-499 Koltuk 300,00
     500-999 Koltuk 350,00
     1000-1499 Koltuk 400,00
     1500- 2000 Koltuk 450,00
     2001 ve üzeri Koltuk 500,00
  a.06- Büro, Dernek ve Ofisler (Personel Sayısı- Yıllık) (Muhasebe, Mühendislik, Döviz ve Avukatlık Büroları, Bankalar, Dernek ve Esnaf Odaları, Sivil toplum Kuruluşu Büroları, Çalışma Ofisleri vb.)  
     1-3 Personel 100,00
     4-9 Personel 150,00
     10-49 Personel 200,00
     50-99 Personel 250,00
     100-199 Personel 300,00
     200-300 Personel 350,00
     301 ve Üzeri Personel 400,00
  a.07- Kamu Kurum ve Kuruluşları (Personel Sayısı – Yıllık)  
     1-4 Personel 500,00
     5-19 Personel 550,00
     20-49 Personel 600,00
     50-99 Personel 650,00
     100-249 Personel 700,00
     250 ve üzeri Personel 750,00
  a.08- Depo, Lunapark ve Spor Tesisleri (m2 – Yıllık) (Okul, Dershane, Kurs, Etüt Merkezi vb.)  
     1-500 m2 200,00
     501- 999 m2 250,00
     1.000 – 1.999 m2 300,00
     2.000 – 2.999 m2 350,00
     3.000 – 3.999 m2 400,00
     4.000 – 5.000 m2 450,00
     5.001 m2 ve üzeri 500,00
  a.09- Sanayi Kuruluşları, İmalathaneler (Personel Sayısı – Yıllık) (Fabrika, İmalathane, Servis, Bakım/Onarım Tesisleri, Tamirhane vb.)  
     1-3 Personel 500,00
     4-9 Personel 600,00
     10-49 Personel 650,00
     50-99 Personel 700,00
     100-199 Personel 750,00
     200-300 Personel 800,00
     301 ve Üzeri Personel 1.000,00
     a.10- Yeme/ İçme ve Eğlence Yerleri ( m2 -Yıllık) Lokanta, Restoran, Kafe, Bar, Gazino, Oyun Salonları vb.  
     1-49 m2 150,00
     50-99 m2 200,00
     100-249 m2 250,00
     250-499 m2 300,00
     500-1000 m2 350,00
     1.001 m2 ve üzeri 400,00
  a.11- Ticarethaneler (Personel Sayısı – Yıllık) (Yukarıda yer alan sınıflandırmaya girmeyen diğer ticarethaneler)  
     1-3 Personel 100,00
     4-9 Personel 150,00
     10-49 Personel 200,00
     50- 99 Personel 250,00
     100-199 Personel 300,00
     200-300 Personel 350,00
     301 ve üzeri Personel 400,00
Söz Konusu bedeller ilgili mükelleflerin su tahakkuklarına işlenerek, su abonesi olmayanlardan ise Emlak Vergisi Dönemlerinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 6183 Sayılı Kanuna uygun olarak gecikme zammı uygulanacaktır.

Bilgi Edinme Tarifesi

a.01- Bilgiye erişim ücreti Maliye Bakanlığınca Belirlenen tarifeye göre tahsil edilir.

 

a.02- Belediye meclisince karara bağlanan İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu raporları sayfa başına 0,50.-TL bedelle isteyenlere verilir.

Çilimli'de Bugün
Şu An 25
parçalı bulutlu
21 Eylül 2023 Perşembe