İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Yönetimi, bir organizasyon içinde yüksek performanslı iş gücünün kazanılması, geliştirilmesi, motivasyonunun sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen tüm etkinliklerin yönetimidir.

Müdürlüğümüz çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve belediyedeki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle eleman seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, iş gücü planlaması ve organizasyonu, gereken eğitim ve geliştirme programlarını, planlama çalışmalarını yürütmek; eğitimin gerçekleşmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemek, personelin meslek ve kişisel gelişmelerine yönelik yayınların temin edilmesini yürütmekten sorumludur.

Görev ve Sorumlulukları;

  • Belediyenin personel ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Memur personelin yükselme, terfi ve intibak işlemlerini yapmak
  • Memurların; norm kadro ilke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilme işlemlerini yapmak,
  • Tüm personelin (Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) izin işlemlerini yapmak
  • Tüm personele (Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ait özlük dosyalarını güncel tutarak muhafaza etmek,
  • Tüm personelin (Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) disiplin işlemlerini yapmak
  • Memur ve İşçi sendikalarına istifa, katılım işlemleri ile diğer sendika yazışmalarını yapmak
  • İşçi personelin Toplu İş Sözleşme sürecini düzenlemek
  • Aday memurların, oryantasyon (alıştırma) eğitimlerini yaptırmak, asaletlerinin tastikini yapmak
  • Staj için başvuran Lise ve Üniversite öğrencilerinin işlemlerini tamamlamak

Çilimli'de Bugün
Şu An 14
kapalı
2 Mart 2024 Cumartesi